خانه موشکاف

موشکاف

موشکاف ۲۹ فروردین بعد از سه چهار روز که از سیلی...

✳⭕😁موشکاف ۲۹ فروردین 🔴موشکاف: سلام! بعد از سه چهار روز که از سیلی سنگین می گذره، هنوز صدای آه و ناله میاد. این بار دیگه...

موشکاف ۲۸ فروردین عظمای تک و تنها در بلاد شام!

✳⭕😂موشکاف ۲۸ فروردین – عظمای تک و تنها در بلاد شام! 🔴موشکاف: سلام! از وقتی عمق استراتژیک نظام موشک خورده و سوراخ سوراخ شده، فس...

موشکاف ۲۷ فروردین فرجام برجام!

✳⭕😁موشکاف ۲۷ فروردین – فرجام برجام! 🔴موشکاف: سلام! آخوندا که یک سیلی سنگین تو سوریه خوردن، این روزا دارن چوب خط میزنن که تا ضرب...

موشکاف ۲۶ فروردین ـ عظما باید دوباره چرتکه بندازه که چه...

✳⭕😁موشکاف ۲۶ فروردین – 🔴موشکاف: سلام! عظما اونقدر خوردن زهر منطقه ای رو لفتش داد که الان اگه جام زهرو قرقره هم بکنه بازم افاقه...

موشکاف ۲۵ فروردین رژیم در بیم و تردید فیلترینگ تلگرام

✳⭕😁موشکاف ۲۵ فروردین - رژیم در بیم و تردید فیلترینگ تلگرام 🔴موشکاف:‌ سلام. دلار گرون شده؟! بخاطر تلگرامه. ملت زیر خط فقرن؟ بخاطر تلگرامه. کارگرا...

موشکاف ۲۴ فروردین تیغ دو لبه رو بپا که داره میاد...

✳⭕😂موشکاف ۲۴ فروردین 🔴موشکاف: سلام! رنگ از رخسار کارگزاران نظام طوری پریده که هر چی آب قند بهشون میدی بازم حال نمیان. هاهاهاها. حالشون روز...

موشکاف ۲۲ فروردین – امان از تلگرام!

✳⭕😁موشکاف ۲۲ فروردین – امان از تلگرام! 🔴موشکاف: سلام! عظما دو روز پشت هم کارگزاراشو جمع کرد و براشون فک زد هاهاهاها. همة حرفاشو منتشر...

موشکاف ۲۱ فروردین نظام ولایت مثل حمار تو بحران هسته ای...

✳⭕😁⁧موشکاف ۲۱ فروردین 🔴موشکاف:‌ سلام! رو که نیست سنگ پای قزوینه!‌هاهاهاها. نظام ولایت مثل حمار تو بحران هسته ای گیر کرده بعد شیخ فری و...

موشکاف ۲۰ فروردین عظما تو ثانیه‌های آخر بازی طوری رفته رو...

✳⭕😁موشکاف ۲۰ فروردین 🔴موشکاف: سلام! عظما تو ثانیه های آخر بازی طوری رفته رو پل که ترجیح میده رو پل بمونه. هاهاهاها. چون اگه بتابوننش...

موشکاف ۱۹ فروردین – شیون و زاری از سر نداری!

✳⭕😁موشکاف ۱۹ فروردین – شیون و زاری از سر نداری! 🔴موشکاف: سلام! کم کم داره رنگ از رخسارشون میپره! هاهاهاها. کیا؟! کارگزاران نظامو میگم، به...

آخرین مقالات و مطالب

چگوارا

درخت دیدنی

سقوط سید علی

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها