خانه موشکاف

موشکاف

موشکاف ۲۶ آبان امید بستن نظام به بستة اروپایی یا همون...

موشکاف ۲۶ آبان 🔴موشکاف: سلام! امید بستن نظام به بستة اروپایی یا همون ساز و کار اروپایی که این روزا بهش کانال مالی اروپا هم...

موشکاف ۲۵ آبان هر چی باندای نظام بیشتر به جون هم...

موشکاف ۲۵ آبان 🔴موشکاف: سلام! گنداب اختلاس و پولشویی تو نظام ولایت اونقدر عمیقه که هر چی هم‌بزنی بوش بیشتر بلند میشه. از وقتی یارو...

موشکاف ۲۳ آبان عظمای فلک زده توان تصمیم گیری سر اف...

موشکاف ۲۳ آبان 🔴موشکاف: سلام! عظمای فلک زده توان تصمیم گیری سر اف ای تی اف نداره، به قول معروف مثل خر تو گل اف...

موشکاف ۲۲ آبان تو نظام سر امامزادة اروپا هنوز دعواس

موشکاف ۲۲ آبان 🔴موشکاف: سلام! تو نظام سر امامزادة اروپا هنوز دعواس. یه عده می گن این امامزاده نظامو کور میکنه که شفا نمیده. هاهاهاها....

موشکاف ۲۱ آبان زورش که زور باشه، نظام ولایت حساب کار...

موشکاف ۲۱ آبان 🔴موشکاف: سلام دوستان عزیز خودم! می گم که اعتصابا و اعتراضا چنان خوابونده تو بناگوش نظام که حالا از ترس و لرزشون...

موشکاف ۲۰ آبان دلقک بازیای نمایندگان عظما تو سیرکای جمعة این...

موشکاف ۲۰ آبان 🔴موشکاف: سلام! دلقک بازیای نمایندگان عظما تو سیرکای جمعة این هفته، آدمو از خنده روده بر می کرد. هاهاهاها. دنده رو چاق...

موشکاف ۱۹ آبان هر چی جلوتر میریم خر لنگ نظام تو...

موشکاف ۱۹ آبان 🔴موشکاف: سلام! هر چی جلوتر میریم خر لنگ نظام تو چاله چوله های بیشتری می افته. هاهاهاها. پریروزا هم یه چالة دیگه،بعله...

موشکاف ۱۸ آبان عظما! چی فک می کردی، چی شد!

موشکاف ۱۸ آبان 🔴موشکاف:‌ سلام! بالاخره انتخابات آمریکا هم سر رسید و نظام ولایت هم که کیسه دوخته بود که با نتایجش صورتی برای ریزشیای...

موشکاف ۱۵ آبان حرفای شیخ فریو شنیدین؟

موشکاف ۱۵ آبان 🔴موشکاف: سلام! حرفای شیخ فریو شنیدین؟ گفته در شرایط جنگ هستیم، یارو رحمانی فضلی، وزیر کشورش هم از قیام و اعتراض به...

موشکاف ۱۴ آبان از قدیم گفتن آب که از سر گذشت،...

موشکاف ۱۴ آبان 🔴موشکاف: سلام! از قدیم گفتن آب که از سر گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب! هاهاهاها. حالا هم داستان عظمای فلک...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها