خانه مطالب طنز کاریکاتور

کاریکاتور

کمک آخوندی

کمک آخوندی

پاسدارها چقدر سرشون شلوغه واله عرقشون دراومد!

پاسدارها چقدر سرشون شلوغه واله عرقشون دراومد!

پله‌های رشد در ایران

وضعیت اقتصادی مردم

پناه میبرم به زلزله از دست مسکن مهر…

پناه میبرم به زلزله از دست مسکن مهر...

سیل کمکهای دولتی!!! نه به زلزله زدگان

سیل کمکهای دولتی!!! نه به زلزله زدگان

برای کمک رسانی به مردم نیرویی نیست اما برای سرکوب مردم،...

برای کمک رسانی به مردم نیرویی نیست اما برای سرکوب مردم، تادلت بخواد...

رونمایی از مسکن مهر بعد از زلزله

رونمایی از مسکن مهر بعد از زلزله

جرم فکر کردن تو این مملکت، آویزون شدن از داره!

جرم فکر کردن تو این مملکت، آویزون شدن از داره!

نمایی از مؤسسات مالی واعتباری

نمایی از مؤسسات مالی واعتباری

دعا ونیایش عظما بعد از تحریمها

دعا ونیایش عظما بعد از تحریمها

آخرین مقالات و مطالب

- Advertisement -

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها