خانه مطالب طنز شعر و مقاله

شعر و مقاله

در کشور من کوهی است

در کشور من کوهی است در سرزمین من رودخانه‌یی است با من بیا شب از کوه بالا می‌رود گرسنگی از رودخانه سرازیر است با من بیا آنان که در رنجند...

تاریخمان را هر ورق انکار کردند

✍تاریخمان را هر ورق انکار کردند در چشممان اجدادمان را خوار کردند ✍رسم وفا و مهر را از ما گرفتند با ما چنان بیگانگان رفتار کردند ✍تا خانه...

قهرمانی بودم

قهرمانی بودم ❤🌧☘ بي آن كه دلي چون دل قهرمانان داشته باشم بي بازويي ستبر و ساقهايي توانمند، سرشار از همة «بي»ها و از آن سوي با همة بيم ها و دلواپسي...

امام شناسی

«امام شناسی» .  .  . «جنتی» گفتا امام نازنین این عجیب الخلقهٔ روی زمین در جهان باشد غریب و ناشناس آنکه بود همتای شیطان لعین حوزه های جهل آخوند...

بسته ی اروپایی

«بستهٔ اروپایی» یک مرید«آقا» گفت، مضطرب سخن هایی داستان ما باشد،  مضحک و تماشایی سرنوشت این برجام، گشته تلخ و بد فرجام تکیه گاه آن باشد ، بستهٔ...

من اعتراض می کنم

🗣 من اعتراض می کنم: به بی آبی به بی برقی به خاک آلود بودن هوای شهرم به بیکاری به گرانی به حجاب اجباری به ماموری که رشوه از من طلب...

اقتصاد عظمایی

اقتصاد عظمایی .  .  . خامنه گفتا که در سال جدید رهنمود بنده را باید شنید راه حلی از برای اقتصاد چاره ای بهر رهایی از  فساد گفت ما...

تا چند بمانم به امیدی که بیایی

تا چند بمانم به امیدی که بیائی تا چند شوم همنفسِ ظلمت و مهتاب،به غربت تا چند دهم وعده ی شیرین به دل خویش شاید کمی از...

در آینه

در آينه همچون خودم بودم هميشه آيينه صادق بود و ميگفت:     «چندان تماشايي نداري!» گاهي به من بيپرده ميگفت: «حتي دگر همچون خودت هم نيستي تو شايد بلايي بر سر...

ن زمان که بگزیدم ساز وکار آزادی ؛ فرخی یزدی؛

آن زمان که بگزیدم سازوکارآزادی هدیه کردمش جان را، اختیارآزادی بیقرار می جستم ساحل نجاتش را تا مگر کران گیرم در کنار آزادی اشتیاق دیدارش عاشقانه می بردم کوه...

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها