نظام آخوندی ثروت مردم ایران را برای فرقه گرایی و تروریسم خرج می کند

0
4

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here