دست نمی دانی ، چه توانایی ست

0
6

دست، نمی‌دانی، چه توانایی‌ست!

خشم، نمی‌دانی، چه تماشایی‌ست!

دست، وقتی در دست حلقه شود غوغایی‌ست

موج، وقتی در موج خانه کند دریایی‌ست

ساحل‌ها می‌دانند دریا باز هم دریاست

ملاحان می‌خوانند: «فردا باز هم فرداست».

وقتی یک کبریت می‌تواند به شب شهر آتش بکشد

وقتی یک پچ پچ می‌تواند سبب توفان‌ها بشود

پس چرا باید، چرا باید چرا باید خاموش؟

خشم باید، خشم باید، خشم، آهنجوش

یکدست بی‌صداست

دستان ما کجاست؟

#ع_طارق

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here