ساندیس خوری

0
13

.

ساندیس خوری

بسیجی بیمار می شه روی در خونشون تابلو می زنه بزودی در این مکان ساندیس خوری برگزار می شود

بسیجی می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من آب ندین

مامان بسیجی رو برق می گیره بسیجی می گه ننه جون ولش نکن همین بود که بابامو کشت

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here