بیش از ۳۰۰۰ روستا در سیستان بلوچستان از تهیه آب محروم می باشند.

0
25

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here