شقایق را بپوشان گر توانی

0
38

شقايق را بپوشان گر تواني

🌹❤️🔥☘️

شقايق را بپوشان گر تواني

به زير خاك پنهان كن نهاني

به زير كوهي از خاك و گل و سنگ

نهان كن گر تواني رد اين ننگ

وليكن باد بويش برده هر سوي

نشانده گرده اش در باغ هر كوي

شقايق ريشه اش رويد ز هر خاك

به ياد آرد جنايتهاي ضحاك

به ياد آرد رخ آن عاشقان را

بگيرد شهرت آن رخ، جهان را

ز بذرش مي شود گلزار، هر دشت

همه گويند عاشق باز برگشت

م. شوق

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here