روحانی «آخرین رئیس جمهور»؟!

0
34
آخرین رئیس جمهور

شرایط انفجاری جامعه و فراهم بودن زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای خروش و قیام مجدد مردم، به حدی است که رسانه‌ها و مهر‌ه‌های رژیم ضمن ابراز هراس نسبت به آن، از نظام و دولت روحانی شکایت دارند که چرا در قیام دی‌ماه برای‌ این وضعیت چاره‌ای نیندیشیدند و برای آینده هم چارجویی نمی‌کنند.

وحشت آنها از این است که با توجه به شرایط انفجاری جامعه،  تمامی حاکمیت، توسط مردم قیام‌کننده جارو و به زباله‌دان تاریخ افکنده شود.

به این دلیل مهر‌هایی در درون رژیم  به این فکر افتاده‌اند که برای منحرف کردن خشم مردم و سیل بنیان‌کن قیام، سوپاپ اطمینان‌هایی ایجاد کنند.!

مصطفی کواکبیان عضو مجلس ارتجاع برای بازی در همین نقش خود را به آب و آتش می‌زند. او تأکید می‌کندکه در جریان قیام دیماه نیز این پیشنهاد را داده است: «ما در همین حوادث دیماه گفتیم آقا کاری کنید برای امنیت اجتماعات و گفتیم که مکانی را برای برگزاری اعتراضات مردمی در نظر بگیرید حتی بنده در یکی از برنامه‌های تلویزیونی تعبیری به کار بردم و گفتم که پلیس ما باید به قدری اقتدار داشته باشد که گاهی کتک خوردن را هم یاد بگیرد و باید با مردم مدارا کند».(خبرگزاری تسنیم ۱۵اردیبهشت ۹۷)

عماد افروغ عضو سابق مجلس ارتجاع نیز قیام دیماه را «زنگ خطری» برای نظام می‌داند و در رابطه با آینده هم هشدار می‌دهد«.

هراس افروغ هم از این است که اگر «ورق برگردد به این راحتی‌ها چیزی قابل جبران نیست» زیرا «مردم چک سفید امضا نداده‌اند».

سایت دیپلوماسی ایرانی ۱۶ اردیبهشت ۹۷پرده را بیشتر کنار می‌زند و هشدار می‌دهد ممکن است که آخوند حسن روحانی «آخرین رئیس‌جمهور» باشد زیرا در شرایط کنونی «ایران در وضعیت خطیر داخلی و خارجی قرار دارد».

این سایت حکومتی توصیه می‌کند که برای کاهش این خطر باید «عقلانیت، سیاستی متکی بر مصالح کشور و منافع مردم را به کار» بست تا« مردم با سیاست و انتخابات قهر نکنند».

نویسنده مطلب این سایت نتیجه‌گیری می‌کند چنان‌چه رژیم برای جلوگیری از قیام سوپاپ اطمینان باز نکند و با عقلانیت با مردم رفتار نکند این وضعیت ممکن است به سرنگونی آن منجر شود و «روحانی می‌تواند آخرین رئیس جمهورِباشد».

سایت ساعت ۲۴- ۱۶ اردیبهشت ۹۷هم صراحتاً می‌نویسد: «هیچ نقطه روشن و چشم‌اندازی دیده نمی‌شود». و بعد تأکید می‌کند که با این شرایط «باید منتظر ماند و سرنوشت دولت بسیار تضعیف شده روحانی در دور دوم را نظاره کرد» چرا که در شرایط کنونی «نهادهای قدرت مثل افکار عمومی، احزاب، کارفرمایان و شهروندان به اضافه دولت در بدترین وضعیت دفاعی قرار دارند».

بهزاد نبوی یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران ضدخلقی و از باند موسوم به اصلاح‌طلب نیز برآوردی مشابه با برآورد نویسنده سایت ساعت ۲۴دارد‌: «وضع اقتصادی کشور بسیار بد است و این وضع نا‌بسامان را نیز فقط مدیران شایسته‌تر نمی‌توانند تغییر دهند. مدیریت مؤثر است اما مدیریت شایسته‌تر هم امکان معجزه ندارد.مشکلات زیادی وجود دارد که حل بسیاری از آنها خارج از توان دولت است».(سایت آفتاب ۱۶اردیبهشت ۹۷)

ملاحظه می‌شود آنچه که در اظهارات فوق برجسته است بن‌بست در تمامی زمینه‌ها است، به همین دلیل است که رسانه‌ها و مهره‌هایی که به مطالب و اظهارات آنها اشاره شد در حالی که خود سالیان از مهر‌ه‌ها و مروجان سرکوب بوده‌اند، از این وضعیت به هراس افتاده‌اند.

 اما واقعیت این است که تمامی فرصتها برای حاکمیت پلید ولایت فقیه  سوخته و تمامی منافذی هم که می‌توانست با بکارگیری آنها به‌مثابه سوپاپ اطمینان، در جهت انحراف خواست مردم برای سرنگونی تمامیت نظام  عمل کند بسته شده ‌است و راهی جز سرنگونی در برابر رژیم  باقی نمانده است.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here