شرم بزرگ ـ چهل ماهه که گوشت نخریده‌ام

0
15

شرم بزرگ ـ چهل ماهه که گوشت نخریده‌ام

کارگر محرومی که حقوقش یک‌پنجم خط فقر است و یک میلیون و ۱۴۰هزارتومان حقوقش را هم نمی‌دهند به آقای وزیر میلیاردر می‌گوید: خانه ما دیوار ندارد اما می‌توانی بیایی گاهی سربزن نترس. گرسنگی ما واگیر ندارد. آهای وزیر میلیاردر، ۴۰ماه است که گوشت نخریده‌ام.

اما آیا وزیران میلیاردر و مدیرانی که حقوقهای نجومی می‌گیرند و ثروتها و سرمایه‌های مردم و کارگران را می‌چاپند از این وضع کارگران شرم می‌کنند؟

یک تصویر اما هست که هموطنان خود خطاب به هموطنان خود می‌گویند: شرم نکن!

این سطرها به زبان کردی نوشته شده و در یک سوپر مارکت کردی است. اما هموطنی بر پارچه بزرگی نوشته است:

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here