سفره خالی کارگران

0
36
سفره خالی کارگران

شرم‌آورترین تصاویر ایران، امروز، تصویر سفره‌های خالی کارگرانی‌ است که بیشترین رنج را می‌کشند اما سفره‌هایشان را بدون نان در خیابان پهن می‌کنند.

شرم‌آورترین شعارهای امروز ایران که عرق بر پیشانی هر انسانی می‌نشاند شعارهای کارگرانی است که خود بیشترین رنج را می‌کشند اما فریاد گرسنه‌ایم سرمی‌دهند که کارگر هفت‌تپه، گرسنه‌ایم، گرسنه.

و شرم‌انگیزترین نوشته‌ها و خطابه‌ها هم رو به حکومتگران توسط کارگران نوشته می‌شود:

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here