اگر در جایی یک کانون (مقاومت) وجود داشته باشد.

0
23

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here