ایران کشوری ثروتمند امابا غارتگری آخوند هافقر و بیچارگی را به ارمغان آوردند.

0
31

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here