چگونه می توان به باور خود ایمان داشت.

0
39

چگونه می توان به باور خود ایمان داشت.

استانداردهای بالایی برای خود در نظر بگیرید و با پشتکار دنبال آنها باشید. به خود متکی باشید و به رویای خود وفادار باشید، درباره بهترین آدم ها در زمینه کاری تان مطالعه کنید و از آنها یاد بگیرید، برخورد و روش آنها را بررسی کنید و بفهمید چرا منحصر به فرد اند، تشخیص دهید که از استادان هر رشته چه چیز را می توانید یاد بگیرید و با کار خود ادغام کنید آن گاه سعی کنید تغییر شخصی خود را به آن اضافه کنید. هویت خود را حفظ کنید، نقاط ضعف خود را تشخیص دهید ببینید کجا نیاز به دانش، کارآموزی، و تجربه بیشتر دارید سپس ببینید کجا و چگونه آن را می توانید بدست آورید. پیشرفت ها و ترقی های موجود در زمینه های دیگر را بررسی کنید تا ببینید آیا می توانید از آن ها یا بخشی از آن ها را در کارتان استفاده کنید..

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here