لیست دوم حقوق های نجومی

0
57

‼‼لیست دوم حقوقهای نجومی

⭕درهر ماه:

رییس بیمارستان امام خمینی425میلیون تومان

رییس مترو تهران و حومه 225 میلیون

رییس بیمارستان الزهرا 326میلیون

رییس بیمارستان شفا 189میلیون

رییس بیمارستان جم329میلیون

رییس بیمارستان میلاد 382میلیون

رییس بیمارستان الجواد 376میلیون

رییس شرکت پارس خودرو332میلیون

رییس شرکت سایپا دیزل462میلیون

ریيس شرکت سایپا گستر 395میلیون

ریيس شرکت مگا موتر 462میلیون

 ریيس شرکت کویر تایر385میلیون

ریيس شرکت یزد تایر294میلیون

ریيس شرکت ایران تایر 195میلیون

ریيس شرکت کرمان خودرو396میلیون

ریيس دیوان محاسبات 436میلیون

ریيس آمار ایران 263میلیون

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here