هیچ وقت نفهمیدم منظور از عوضش امنیت داریم چیه !!!!

0
80

هیچ وقت نفهمیدم منظور از عوضش امنیت داریم چیه

 !!!!

بچه هامون امنیت دارن؟

خانمها امنیت دارن؟

پولهامون تو بانک امنیت داره؟

امنیت شغلی داریم؟

مغازه هامون بدون قفل و دزدگیرند؟

خودروهامون امنیت داره ؟

غذاهامون استاندارده و سرطانزا نیست ؟

امنیت روانی داریم ؟

امنیت اجتماعی داریم ؟

امنیت سیاسی یا اقتصادی داریم ؟

تو بیمارستان امنیت داریم ؟

تو پارک امنیت داریم ؟

اصلا یه سوال

کدام یک از شما با دیدن نیروی انتظامی احساس امنیت میکنید ؟

صادقانه وقتی نیروهای امنیتی را میبینید بیشتر میترسید یا وقتی اونا را نمی بینید؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here