نبرد زن

0
36

زن به رزم گرگ و دیوان می رود

در تمام خاک ایران می رود

با تمام جرأت و شوق نبرد

چنگ در چنگال گرگان می زند

تقدیم به زنان ایران

م. شوق

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here