اینم از ناجا

0
53

اینم از ناجا: ما پرسنل ناجا خواهان سرنگونی حکومت آخوندها هستیم

خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه

بپاخیز هموطن – حقت رو فریاد بزن

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here