این فرد کیست؟

0
1616

عكس يك عامل مجاهدين، اسراييل، آمريكا، آلِ سعود، داعش و خانواده صدام در شهر مريوان! البته اگر به دزدی سران نظام و بحران زندگی در ایران اعتراض بکند وگرنە یک کارگر زحمتكش است!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here