خانه بالاخره نمایندگان ملت حرف دل هزاران کارگری که چندین ماه حقوق نگرفته رو شنیدن و با افزایش 70 درصدی حقوق خودشون موافقت کردن! بالاخره نمایندگان ملت حرف دل هزاران کارگری که چندین ماه حقوق نگرفته رو شنیدن و با افزایش 70 درصدی حقوق خودشون موافقت کردن!

بالاخره نمایندگان ملت حرف دل هزاران کارگری که چندین ماه حقوق نگرفته رو شنیدن و با افزایش 70 درصدی حقوق خودشون موافقت کردن!

آخرین مقالات و مطالب

آخرین مطلب سایت

پربازدیدترین ویدئوها