هیچ حکومتی در دنیا،به اندازه آخوندها دانشجو نکشت.

0
47

هیچ حکومتی در دنیا،به اندازه آخوندها دانشجو نکشت.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here