وقتی یک دکتر اطفال مشکوک اینهمه مقام دارد، باید قبلش کلی جوان انقلابی کشته شده باشد. مگه نه دکتر!!!!!؟

0
67

وقتی یک دکتر اطفال مشکوک اینهمه مقام دارد، باید قبلش کلی جوان انقلابی کشته شده باشد. مگه نه دکتر!!!!!؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here