جاده روستای پیران کرمانشاه 2هفته پس از زلزله آیا جاده آلبوکمال سوریه هم اینطوریه؟

0
46

جاده روستای پیران کرمانشاه 2هفته پس از زلزله آیا جاده آلبوکمال سوریه هم اینطوریه؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here