ایران چطوری عراق و سوریه رو بازسازی می کنه؟

0
43

ایران چطوری عراق و سوریه رو بازسازی می کنه؟ خیلی ساده!  مثل لبنان! همونطوری که حسن نصراله گفت! اونجا مگه کرمونشاهه؟

حسن نصراله گفت تا توی ایران پول هست ما غمی نداریم!

آخوندها از بس غم عراق و سوریه رو خوردن یرقون گرفتن!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here