48 ساعت پس از اشغال بوکمال، کمک‌های خامنه‌ای به سوریه در 1800 کیلومتری تهران رسید. اما یکهفته پس از زلزله هنوز مردم کرمانشاه توی سرما و زیرباران زندگی می کنند کمک‌های خامنه به سوریه 2 آذر96

0
42

48 ساعت پس از اشغال بوکمال، کمک‌های خامنه‌ای به سوریه در 1800 کیلومتری تهران رسید. اما یکهفته پس از زلزله هنوز مردم کرمانشاه توی سرما و زیرباران زندگی می کنند

کمک‌های خامنه به سوریه 2 آذر96

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here