در نظام ولایت اولویتهای کمک به مردم کجاست، مردم محروم ایران یا …..؟؟؟؟

0
30

در نظام ولایت اولویتهای کمک به مردم کجاست، مردم محروم ایران یا …..؟؟؟؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here