اگه امروز سوریه رو بازسازی نکنیم فردا مجبوریم کرمانشاهو بازسازی کنیم (خامنه‌ای)

0
41

اگه امروز سوریه رو بازسازی نکنیم فردا مجبوریم کرمانشاهو بازسازی کنیم (خامنه‌ای)

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here