به نظرت خامنه‌ای چطوری میره؟

0
33

خامنه‌ای خودش میره یا می برنش؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here