کمکهای آخوندها به لبنان به جای کمک به مردم خودمان

0
90

کمکهای آخوندها به لبنان به جای کمک به مردم خودمان

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here