برای کمک رسانی به مردم نیرویی نیست اما برای سرکوب مردم، تادلت بخواد…

0
18

برای کمک رسانی به مردم نیرویی نیست اما برای سرکوب مردم، تادلت بخواد…

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here