قاف و دستپاچگی خبرگزاری پاسدارها

0
35

قاف و دستپاچگی خبرگزاری پاسدارها

اول نوع موشک شلیک شده به عربستانو هم گفت

بعد که بزرگترهاش گوششو کشیدن،خبرو ماستمالی کرد

قابل توجه جوون‌هایی که نمی‌دونن جنگ ایران و عراق چطوری شروع شد!!!

همینطوری که با عربستان و … دارن جنگ راه میندازن!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here