وقتی بچه رو به موقع نمیذاری مدرسه نتیجه‌اش میشه اینی که می بینی!

0
64

وقتی بچه رو به موقع نمیذاری مدرسه نتیجه‌اش میشه اینی که می بینی!

تازه رییس مملکته و سویچ چندتا بمب اتمی هم توی دستشه!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here