چه تابلوی گویایی؟!

38 سال جنگ و اعدام و چپاول حکومتی و غارت اموال ملت توسط یه مشت آخوند و پاسدار

0
20

38 سال جنگ و اعدام و چپاول حکومتی و غارت اموال ملت توسط یه مشت آخوند و پاسدار

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here