این روزا یه خبرایی هست که هر دو باند نظام ولایتو به گریه و زاری انداخته.

0
62

موشکاف 17 آبان

موشکاف:‌ سلام! این روزا یه خبرایی هست که هر دو باند نظام ولایتو به گریه و زاری انداخته. هاهاهاها. البته هر کدوم از این باندا یه جور گریه زاری می کنن. مدل باند شیخ فری هق هقه! مدل باند خامنه همراه با عربده کشی! هاهاهاها.

آقای ظریف در واکنش به لفاظی‌های وزیر خارجه سعودی گفت: عربستان ایران را مسئول پیامد جنگهای تجاوزکارانة‌ خود می‌داند، اما خود مشغول جنگ‌افروزی در منطقه است.

آقای ظریف افزود سفر ترامپ به عربستان برای سلامت منطقه خطربار بود.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی مدعی شده استعفای حریری کار ایران بود و پاسخ به اقدامات ایران را حق خود می داند.

ظریف هم با بیان اینکه سفر حریری به عربستان نیز سبب استعفای عجیب حریری در خارج از کشورش شد تاکید کرد، عربستان سعودی ایران را بابت پیامدهای جنگهای خود سرزنش می‌کند

موشکاف:  هاهاهاها. واقعا که! یه غلطی کردن و یه موشکی پروندن حالا افتادن به تقلا و کاسة چه کنم چه کنم دست گرفتن. هاهاهاها. سفرها واسه نظام خطر بار شده، می گن می خوان دْم سپاهو که تو کشورای منطقه دخالت میکنه قیچی کنن؟!  بعله از این قیچیه می ترسن.

روزنامة حکومتی ابتکار – 15‌آبان

بازی ریاض، تدبیر تهران

«چرایی و چگونگی استعفای غافلگیر کننده «سعد‌حریری» از نخست وزیری لبنان، هنوز درپرده ابهام است. زمان و مکان اعلام آن و حتی ادبیات بیان این استعفا‏ همه را دچار شوک کرد…

صحنه کنونی مانند بازی شطرنج است. اگر اکنون همه نگاه‌ها به حرکتی است که ریاض برای کیش دادن ایران در صحنه انجام داده است ولی حرکت بعدی از آن ایران خواهد بود…

مهمترین واکنش تهران پرهیز از عصبیت و پاسخ‌های هیجانی به نه تنها مانور ریاض بلکه واشنگتن و دیگر متحدان آنها بوده است. سنجیدگی اقدام تهران می‌تواند بازی شطرنجی ریاض را خنثی کند».

موشکاف:‌ د د دی دی دی!‌ یارو دو تا مهرة سرباز تو صحنه داره که یکیشونم آچمزه و اون یکی هم یه گوشه پرت افتاده بعد میگه حرکت بعدی مال ماست!‌هاهاهاها. یارو! آخرای خطی! هاهاهاها.

روزنامة حکومتی بهار – 15‌آبان

کلام :‌ «برخی تحلیلگران مسائل منطقه بر این عقیده‌اند که که نطق‌ترامپ، اسنادCIA، استعفای حریری و. . . سناریویی برای آغاز یک برخورد نظامی جدید در خاورمیانه خواهد بود. در صورت تحقق چنین سناریویی هیچ کس در آن برنده نخواهد بود و می‌توان آن را یک ناکامی بزرگ برای همه کشورهای منطقه دانست. از همین رو این انتظار وجود دارد که حداقل مقامات ایرانی به عنوان یک سوی این مسئله با خویشتنداری و به کار بستن تدابیری از به وحود آمدن یک تنش بزرگ در این منطقه به شدت بحرانی جلوگیری کنند».

موشکاف:‌ هاهاهاها!‌اینقده جوش نزن!  این طور که علنی ترسو رو می کنی، فکر بسیجیای بدبختو همی می کنی؟؟ دیگه واسه ترسیدن و جوش زدن هم خیلی دیر شده! هاهاهاها. این یارو شربتمدار کجاست که تو کیهانش نوشته بود بعد ریاض نوبت دوبیه. هاهاهاها. یکی بالاخره جواب این شربتمدارو بده. هاهاهاها.

سرمقالة روزنامة حکومتی جمهوری – 16‌آبان

کلام :‌ «بر طبل جنگ نکوبید!»

«…اینکه افرادی بر طبل جنگ می‌کوبند یا رجز «هل من مبارز» بر زبان و قلم جاری می‌کنند، دانسته یا ندانسته در دام توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها گرفتار آمده‌اند… هیچکس حق ندارد سخنی بگوید یا مطلبی بنویسد که از آن بوی جنگ افروزی به مشام برسد. چنین افرادی باید بدانند که در زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی بازی می‌کنند.

برافروختن آتش یک جنگ جدید در منطقه بهیچوجه با مصالح ملت‌های منطقه منطبق نیست و صرفاً به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد».

موشکاف:‌ هاهاهاها. داستان هل من مبارز طلبی اینا همون داستان سوسکه اس که الکل جات خورده بود و رفته بود جلوی کارخونة پیف پاف عربده کشی. هاهاهاها. بعله. هر دو باند نظام به ترس و لرز افتادن و منتظرن ببینن این آشی که واسشون پختن چن وجب روغن روشه. هاهاهاها. البته آش اصلی رو مردم واسه آخوندا پختن! همونایی که فریاد اعتراضشون بلنده. هاهاهاها. عجب آشی هم هست. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here