چهار ماه حقوق اینها کجا رفته؟

0
31

چهار ماه حقوق اینها کجا رفته؟

سوریه؟

 عراق؟

یمن؟

توی جیب آقازاده‌ها؟

هدیه به چین و ماچین؟

به نسبت بین همه اینها تقسیم شده؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here