موشکاف ۱۵ آبان – داشتم فک می کردم تو این چند روز آخوندا چقدر سوختن؟!

0
44

موشکاف 15 آبان – همیاری

موشکاف:‌ سلام و درودهای بیکران موشکاف به همة شما همیاران عزیز سیمای آزادی. هاهاها. داشتم فک می کردم تو این چند روز آخوندا چقدر سوختن؟! اینقد؟ یا اینقد؟ … شایدم جزغاله شدن. هاهاها. دم همیاران سیمای آزادی گرم که بازم مثل همیشه تو گلریزان همیاری گل کاشتن. هاهاهاها. اما اجازه بدین با اونایی شروع کنم که بندة موشکافو شرمنده کردن.

اینجا فقط میخواستم یه پیام به آقای موشکاف بدم. آقای موشکاف خسته نباشید . ما فقط طرفدار موشکافی شما نیستیم، من یه نوة کوچیک دارم که به اسم لعیا که فقط دو سال داره. سیما رو با شما میشناسه تا تلویزیون رو می بینه با اون لهجة بچه گونه اش میگه موشکاف موشکاف یعنی سیما رو روشن کنید فقط ما نیستیم اون هم طرفدار شماست.

موشکاف:‌ منم سلام می کنم به اشرف خانوم و یه سلام مخصوص به لعیای عزیز! قربونت! منم تو رو دوس دارم لعیا جان! بابت تشکر از لعیا که از طرفدارای موشکافیه، عکس دوران کودکی خودم رو تقدیم می کنم. هاهاهاها.

موشکاف:‌ هاهاهاها! من از همون موقع داشتم واسه همیاری تو قلکم پول جمع می کردم. هاهاهاها

همچنین میخواستم تشکر کنم از تمام کارمندا و پشت صحنه ، تمام کسایی که تو سیمای آزادی کار می کنن. آقای موشکاف عزیز که با ذره بینی دقیقی که دارن مسائل روز رو موشکافی می کنن. خدمتشون خسته نباشید بگم.

موشکاف:‌ حسین جان مارو شرمنده کردی. موشکافی وظیفة‌ اخص من و همة‌دست اندرکاران برنامة موشکافه! امیدوارم کم وکسریای موشکافو ببخشین هاهاهاها. دمت گرم. زنده باشی.

مبلغ هزار یورو از طرف یه خانوادة اشرف نشان که سلام دارن برای همة شما همچنین آقای موشکاف که واقعا رژیم را به نحو احسن موشکافی می کند.

موشکاف:‌ دست مریزاد از این همیاری و همدلی. والا موشکاف شرمندة الطاف دوستانه، نظر لطف شما دوستانه که مارو به اینجا رسونده! هاهاهاها.

ما شما عزیزان رو هرگز تنها نمیذاریم در همة شرایط و فراز و نشیب های مبارزه تون علیه دیکتاتور جبار با شماییم حمایتتون می کنیم پشتیبانتون هستیم تا مسئولیت خطیری که بر دوش دارید رو به مرحلة نهایی برسونیم.

موشکاف:‌ به به! ببینین سیمای آزادی و مقاومت ایران عجب هوادارایی داره. هاهاهاها. تا کور بشه چشم آخوند و هر چی آخوند مسلکه. هاهاهاها. اونا خوب می فهمن این همه همیاری یعنی چی. همین کمکای مالی شما همیارانه که استقلال مقاومتو تضمین میکنه. هاهاهاها. می خواستن با همة جنایتایی که کردن همین رابطه ها رو قطع کنن که حالا طوفان رابطه ها رو می بینن. بله شکست استراتژیک به این می گن. هاهاهاها.

بعله. تازه کجاشو دیدن. این فقطه نمودی از هزار کانون شورشی بود. صحنة‌ رجز خونی خانوادة‌ بزرگ مقاومت بود واسه جنگ هزار برابر با آخوندا. چیزی نمونده که سوتشون کنیم برن هوا!  سفت بشینین که داریم میریم. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here