معنی سیاست درفرهنگ آخوندها مرگ بر همه غیر از خودش!

معنی سیاست درفرهنگ آخوندها مرگ بر همه غیر از خودش!

0
22

معنی سیاست درفرهنگ آخوندها

مرگ بر همه  غیر از خودش!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here