هیچ به این فکر کردی اگه توی لونه خفاش‌ها چراغ روشن کنی چی میشه؟

هیچ به این فکر کردی اگه توی لونه خفاش‌ها چراغ روشن کنی چی میشه؟ طبق طرح «کاتسا» حتی بانک‌هایی هم که به پاسدارها حقوقشونو میدن تحریم میشن!

0
70

هیچ به این فکر کردی اگه توی لونه خفاش‌ها چراغ روشن کنی چی میشه؟

طبق طرح «کاتسا» حتی بانک‌ها

هیچ به این فکر کردی اگه توی لونه خفاش‌ها چراغ روشن کنی چی میشه؟

طبق طرح «کاتسا» حتی بانک‌هایی هم که به پاسدارها حقوقشونو میدن تحریم میشن!

یی هم که به پاسدارها حقوقشونو میدن تحریم میشن!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here