موشکاف ۱۴ آبان – سلام مخصوص هم دارم به همیاران سیمای آزادی که تو این چن روز گل کاشتن.

0
48

موشکاف همیاری 14 آبان

موشکاف:‌ سلام و صد سلام خدمت همة ایرانیای آزاده. یه سلام مخصوص هم دارم به همیاران سیمای آزادی که تو این چن روز گل کاشتن. هاهاهاها. گل که چه عرض کنم گلریزانی به پا کردن که بیا و ببین. هاهاهاها.

من میخواستم بگم که به راستی سیمای آزادی صدا و سیمای همة آحاد و اقشار مختلف مردمه به جان آمده و به خواستة ایران علیه رژیم ضد بشری آخوندیه. صدای دادخواهی قتل عام شدگان سی هزار گل سرخ آزادیه. صدا و نماد مقاومتی است مستقل ، ملی و مشروع که تنها سرمایة آن تعهدی است برای سرنگونی و به ارمغان آوردن آزادی و آبادی در کشور اسیرمن ایرانه.

سیمای آزادی نقش روشنگرانه ای در بیان حقایق و وقایع ایران و منطقه داره. بیانگره دردهای چند جانبة ملت ایران و منطقه، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی. وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی و همینطور زندانیان غیر سیاسی هست که به دلیل وجود رژیم ایران، بروز و رشد چشمگیری داشته.

موشکاف:‌ به به! نشسته بودم و نکات هموطنان رو گوش می کردم و دیدم چقدر موشکاف داریم. هاهاهاها. هر کدوم علاوه بر اعلام همیاری، یه جنبة داستانو هم موشکافی می کردن. دست مریزاد.

به عقیدت من سیمای آزادی بهترین تلویزیون در جهانه بخاطر اینکه اخباری که میگن خیلی درسته چون هیچ گونه تلویزیونی به عقیدة من نیست که اخبار رو به طور واقعی بازگو کنه.

موشکاف:‌ بعله. اخبار واقعی مردم و مقاومت ایران تو سیمای آزادیه تا چشم آخوندا و کارگزارانشون کور بشه و چشم هموطنانمون روشن. هاهاهاها.

سیمای آزادی رو فقط از سیمای آزادی میشه دید و شنید سیمای آزادی رو فقط میشه حس کرد از این نظر در همیاری با اون حس خوب آزادی رو میشه چشید و چشاند به دیگران. در گلریزان همیاری این بار آزادی را خیلی در دسترس تر از دفعات قبل میتوان دید و با شور و شعف بیشتر باید براش پافشاری کرد. 

موشکاف:‌ درود به این عزم های جزم و اراده های استوار. ضمنا همین ارداه هاس که طعم تلخ سرنگونی رو به آخوندا هم می چشونه. هاهاهاها.

در همین دوران که آخوندا هزار پاره شدن و نیروهاشون وارفته هستن و همین روزا هم دنبال سوراخ موش می گردن واقعا مجاهدین در اوج قدرت و توانمندی و انسجام کامل خواهر مجاهد زهرا مریخی رو به عنوان مسئول اول معرفی می کنن واقعا بسی جای افتخار و دلگرمی برای همة مردم ایران هستش.

و میدونم که کمک به سیمای آزادی تریبون صدای حق طلبانة مردم ایرانه صدای گورخواب ها صدای کولبرها صدای بچه های کاره این یک وظیفة ملی و میهنیه.

موشکاف:‌ به به! ب ب به به! موشکافی از این بهتر! هم در اوج افتخار بودن مقاومتو گفت و هم ذلیل بودن آخوندا رو. یه نمرة‌ ۲۰ موشکافانه هم واسه توصیفی که از سیمای آزادی کرد. دمت گرم. زنده باشی.

مبلغ هزار یورو از طرف یه خانوادة اشرف نشان که سلام دارن برای همة شما همچنین آقای موشکاف که واقعا رژیم را به نحو احسن موشکافی می کند.

موشکاف:‌ والا مارو شرمنده کردین! خجالت زده ام! اولش گفتم خوب نیست این تعریف از موشکافو بیارم اما چه کنم که نظر لطف دوستانه و اتفاقا مسئولیت بندة موشکافو تو موشکافی مسائل روز بیشتر می کنه. هاهاهاها.

بعله. تو این همیاری همه شده بودن یه پا موشکاف! هاهاهاها. هر چی ازشون میگم سیر نمیشم اما چه کنم که زمان محدوده. درود به همة همیاران سیمای آزادی. این بارم ریش و ریشة‌آخوندا رو چزوندین. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار.

 

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here