فاشیسم فاشیسمه! حالا چه مدل غربیش باشه چه مدل شرقی! چه از نوع مذهبی باشه چه غیر مذهبی!!!

0
95

فاشیسم فاشیسمه! حالا چه مدل غربیش باشه چه مدل شرقی! چه از نوع مذهبی باشه چه غیر مذهبی!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here