خامنه‌ای روز پنجشنبه تلاش کرد کاسه‌کوزه «برجام» را روی سر روحانی بشکنه.

خامنه‌ای روز پنجشنبه تلاش کرد کاسه‌کوزه «برجام» را روی سر روحانی بشکنه.

0
64

بزبزرگه: مرتیکه شوت! چرا اون قرارداد مرده‌شوری رو امضا کردی؟

بز کوچیکه: الدنگ مافنگی اون موقع که گفتی امضا کن نشئه بودی یا خمار؟ که حالا یادت رفته!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here