یه حکومت خائن و بیعرضه! نفت ایران یا توی سوریه و یمن و عراق دود هوا میشه یا توی مملکت خودمون اینطوری هدر میره!

یه حکومت خائن و بیعرضه! نفت ایران یا توی سوریه و یمن و عراق دود هوا میشه یا توی مملکت خودمون اینطوری هدر میره!

0
70

یه حکومت خائن و بیعرضه!

نفت ایران یا توی سوریه و یمن و عراق دود هوا میشه یا توی مملکت خودمون اینطوری هدر میره!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here