طب آخوندی! دکتر علفی دیده بودیم اما دکتر الکی نه!

طب آخوندی! دکتر علفی دیده بودیم اما دکتر الکی نه! آخوندها توی کجای حوزه درس طبابت می خونن؟ رمالی و جن‌گیری و چشم بندی هم شد طب؟!

0
138

طب آخوندی!

دکتر علفی دیده بودیم اما دکتر الکی نه!

آخوندها توی کجای حوزه درس طبابت می خونن؟ رمالی و جن‌گیری و چشم بندی هم شد طب؟!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here