از وقتی خبر تحریم‌های سپاهو شنیده، فارسی حرف زدن یادش رفته!

0
59

از وقتی خبر تحریم‌های سپاهو شنیده، فارسی حرف زدن یادش رفته!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here