بازجوی 209؟ شکنجه‌گردهه 60؟ تیرخلاص زن فلان سال؟؟؟

0
62

بازجوی  209؟ شکنجه‌گردهه 60؟ تیرخلاص زن فلان سال؟؟؟

اینم شد شغل؟! مگه یه لقمه نون حلال چه عیبی داشت که رفتی اینکاره شدی؟ بیچاره بچه‌هاتون با این پدر مادرهایی که دارن توی مدرسه چی می کشن؟!

افشای سوابق محسن آرمین اصلاح‌طلب!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here