حکم حکومتی!!! ملت بره سراغ فیلتر شکن!

حکم حکومتی!!! ملت بره سراغ فیلتر شکن! جهرمی گفت خبرنگاران می تونن از اینترنت آزاد استفاده کنند. این مملکت فقط 5 هزارتا خبرنگار رسمی داره. یعنی 79 میلیون و نهصد و نود و شیش هزار نفر دیگه ول معطلن!

0
55

حکم حکومتی!!! ملت بره سراغ فیلتر شکن!

جهرمی گفت خبرنگاران می تونن از اینترنت آزاد استفاده کنند. این مملکت فقط 5 هزارتا خبرنگار رسمی داره. یعنی 79 میلیون و نهصد و نود و شیش هزار نفر دیگه ول معطلن!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here