موشکاف ۸ آبان – شیخ فری مثل اینکه از برجام و برد برد پاک ناامید شده.

0
50

موشکاف ۸ آبان

موشکاف: سلام! شیخ فری رفت طویلة نظام که وزیراشو معرفی کنه و چارتا قمپز سر فضای آزاد تو دانشگاه ها در کنه اما در عین حال به چیزایی مقر اومد که نباید میومد. هاهاها. یعنی آه و ناله هایی کرد که دست خالیشو نشون میداد. هاهاهاها.

اما کسی که همان تعهد اول رو زیر پا میگذاره داره با زبان عملش اعلام می کند که من اهل مذاکره نیستیم, ما اهل تعهد نیستیم, پیمان نیستیم. ما اصول اخلاقی را نمی شناسیم, ما اصول بین المللی رو نمی شناسیم. معناش این است. خوب اگر کشوری در این مسیر قرار گرفت دیگه کشوری میتونه بهش اعتماد کنه؟

آمریکا باید با این شیوه یی که در پیش گرفته, آینده مذاکره و تعهدات خودش را نسبت به کشورهای دیگر برای همیشه کنار بگذارد.

موشکاف:‌ هاهاهاها. مثل اینکه از برجام و برد برد پاک ناامید شده. مثل اینکه از تو لیست رفتن سپاه خیلی سوخته که اینطوری آه و ناله میکنه. هاهاهاها. شاید می خواد با این حرفا راه مذاکره رو ببنده و یه واکنش جدی نشون بده. ببینیم:

یک کسی عهدی می بنده, پیمانی می بنده میگه پای پیمان خودم ایستادم تا آخر, بدقت عمل می کنم, اجرا می کنم, جایزه من اینه راجع به موضوع دوم با هم صحبت کنیم, این حالا قابل بحثه.اما کسی که همون تعهد اول رو زیر پا می گذاره داره با زبان عملش اعلام می کند که من اهل مذاکره نیستم.

موشکاف:  هاهاهاها. بازم که کاسة گدایی دراز کردی. در مقابل کسی که این همه بدعهدی کرده بازم چراغ سبز مذاکره می دی؟ ذلت برای خودتو و عظمای طلسم شکسته و نظام کشتی شکسته از این بیشتر می شه؟ هاهاهاها

شما بدانید ما موشک را ساختیم, می سازیم خواهیم ساخت, با هیچیک از مقررات بین المللی در تناقض و تنافی نیست. با قطعنامه 2231 هم در تضاد نیست, ما راه دفاعمان و راه منافع ملی مان و امنیت ملی مان با همه قدرت ادامه خواهیم داد و بدانید هر نقض عهدی شما بکنید به ضرر شما خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع را به شما خواهد داد به حول قوه  الهی.

موشکاف:‌ چخه! هاهاهاها. پارس خوابیده لورفته. گفت موشک میسازیم اما نگفت چه مدلیشو. کاغذیشو؟ مقواییشو؟ هاهاها. آر پی جی هم موشکه. برو خودتو سیاه کن، با این حرفا بسیجیها گیج و ویجم سیا نمی شن هاهاهاها. اگه اهلش بودی باید میگفتی موشکت بالاستیک یا بی لاستیک. هاهاهاها. بعله. شیخ فری هم رفته تو کار شیره مالیدن سر بسیجیا و پاسدارای وا مونده. میخوان یه دود و دمی بکنن که هم از آبشار ریزش کم کنن و هم پشت این دود و دم چشمک و چراغ مذاکره بدن. هاهاهاها. اما موشکاف دستشونو خونده. فعلا خدانگهدار.

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here