ترس و وحشت آخوندها از ادای احترام مردم به کورش کبیر ادای احترام به کورش، ابراز نفرت از آخوندها!!!

ترس و وحشت آخوندها از ادای احترام مردم به کورش کبیر ادای احترام به کورش، ابراز نفرت از آخوندها!!!

0
133

ترس و وحشت آخوندها از ادای احترام مردم به کورش کبیر

ادای احترام به کورش، ابراز نفرت از آخوندها!!!

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here