غارت شدگان

0
100

غارتگران

…………………………………………………

غارت بنمودیم اگر پول خلایق

هستیم در این حرفه بسی خبره و لایق

سرقت ننمودیم ز دکّان کسی پول

جیبی نبریدیم چنان  رهزن و سارق

این گونه امورات همه نافی شرعند

هستیم به گنه بودن آن آگه و واثق

ملت بسپردند به ما بس که امینیم

اموال و پس انداز خود از فرط علائق

افزون ز چهار میلیون از این ملت مظلوم

دادند به ما ثروت و دارایی سابق

تا سود رسانیم به آنان ز ره خیر

این نیّت ما بود و جز این نیست حقایق

این شیوه ما منطبق شرع مبین است

هستیم همه در پیِ این مسئله شائق

انباشته شد ثروت بی حد و حسابی

بر نَفْس خود از خوردن  آن چیره و فائق

در جیب ریالی و دلاری ننهادیم

ما را نَبُوَد پول و پله  جز‌ءِ علائق

در «کاسپین» و «ثامن» و «آرمان» و «پدیده»

اَمنند همیشه، همه ساعات و دقایق

آن ثروت اگر گم شد و مفقود، ندانیم

مجرم که بُوَد کِی بشود کشف حقایق

آقا زاده یا دانه درشت شیخ و مقامی

آن پول کلانی که بُوَد مال  خلایق

بردند و ربودند ، ولی جمله بگشتند

با خمس و ذکات از گنهش یکسره فارغ

یا در «یمن »و «غزه »و «سوریه» و «لبنان »

شد خرج و هزینه همه  اندر ره خالق

یا به «کُره » و «چین»و «ختن»رفت و «امارات»

کالا شد و برگشت به صد کشتی و قایق

 .   .   .

این دزدی قرن است و رکورددار جهان است

چون آن نتوان یافت نه در سابق و لاحق

 مالباخته غارت شدگان جمله شب و روز

فریاد کنان بر سر این دولت سارق

گویند به همراه همه ملت ایران

حق را بستانیم از این حاکم فاسق

۴ آبان ۹۶ – گودرز

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here