بی انضباطی پولی و مالی و اداری؟

0
56

بی انضباطی پولی و مالی و اداری؟

خب میشه بگی دیگه چی از مملکت و مدیریتش باقی موند؟

شما هم نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here